Cima Concept הוא עולם מלא הפתעות שכבר הפתיע אנשים רבים. אך לא רק ההפתעה נראית נמשכת על פניהם של המשתמשים, אלא שהם גם מעבירים את האשליה כי גילו את מכשיר השמיעה הדיגיטלי SuperPotent המסוגל להחליף את מכשירי השמיעה האנלוגיים הישנים של SuperPotent. מהפכה שלמה!